Dowożenie uczniów klas I-III oraz 5 i 6 latków do szkół i przedszkola w roku szk. 2020/21 po feriach zimowych

14 Styczeń 2021 r.
Redaktor: kwasnik
Dowożenie uczniów klas I-III  oraz 5 i 6 latków do szkół i przedszkola w roku szk. 2020/21 po feriach zimowych

Dowożenie uczniów klas I-III  oraz 5 i 6 latków do szkół i przedszkola w roku szk. 2020/21 po feriach zimowych

( p-przedszkolaki, N-dzieci do Szkoły w Niestępowie,)

I  . 6.55 Trzepowo (3p ) – 7.00Budy Obrębskie  ( 4N) –  7.05 Obręb(3p + 5 N) –7.10 Dzbanice (1 N)-7.15 Mory ( 2N)- 7.20 Obrębek (.1p+2N)-7.25 Pokrzywnica przedszkole =21-7=14 N –

7.30 Pomocnia ( 2p) – 7.35 Piskornia (  6 N)  7.40 Pokrzywnica  przedszkole = 23- 3p wysiada =20N – 7.45 Pokrzywnica (14N)-7.50  Łępice ( 3N)  – 7.55 Niestępowo szkoła

  1. 8.00 Niestępowo – 8.05 Łubienica Superunki ( 3N)– 8.10 Olbrachcice ( 3 N)- 8.15 Koziegłowy (2p + 3 N)–8.20 Niestępowo szkoła (11-9 wysiada =2p) + 1p Niestepowo- 8.25 Niestepowo las ( 1 p)- 8.30 Pokrzywnica przedszkole  ( wysiada 4 p).

Odwożenie po zajęciach.

13.05 Pokrzywnica przedszkole-13.10 Niestępowo las ( 1 p) – 13.15 – 13.20 Niestępowo szkoła (1p) – 13.25 Łępice ( 3N) -13.30 Łubienica Superunki ( 3 N) – 13.35 Olbrachcice ( 3 N) -13.40 Koziegłowy (2p + 3 N) – 13.45 Niestępowo szkoła -13.50 Pokrzywnica (14N) 13.50 Pokrzywnica przedszkole ( wsiada 7 przedszkolaków) 14.00 Piskornia ( 6N) -14.05 Budy Obrebskie (4N)– 14.10 Trzepowo ( 3p)– 14.15 Obręb ( 3p +5 N)-14.20 Dzbanice ( 1 N)– 14.25 Mory ( 2N)  – 14.30 Obrębek (1p +2N) -14.35 Pokrzywnica