Hymn Szkoły

Hymn Szkoły Podstawowej im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie

(słowa: Joanna Walkiewicz, Paweł Walkiewicz, muzyka: Maja Walkiewicz, Marek Karwański)

 

Tu w drogim nam Niestępowie

Schowana pośród zieleni

Jest szkoła, która każdemu

Codzienne życie odmieni.

 

Już ponad sto lat minęło

Od kiedy tutaj wyrosła

Na kartach swojej historii

Niejeden sukces odniosła.

 

O, szkoło, kochana szkoło

Otwierasz nauki nam świat

Być Twoim uczniem to honor

Kroczymy więc dumni od lat.

 

Nasz patron –Witold Machnowski

Spogląda dziś na nas z góry

Czujemy jego obecność

Wkraczając w te szkolne mury.

 

Przykładem będąc i wzorem

Dla dzieci małych i dużych

Pedagog i wychowawca

Na czas pokoju i burzy.

 

O, szkoło, kochana szkoło

Otwierasz nauki nam świat

Być Twoim uczniem to honor

Kroczymy więc dumni od lat.

 

O, szkoło, kochana szkoło

Otwierasz nauki nam świat

Być Twoim uczniem to honor

Kroczymy więc dumni od lat.