Informacja na temat powrotu uczniów do szkoły od 17.05.2021r.

13 Maj 2021 r.
Redaktor: kwasnik
Informacja na temat powrotu uczniów do szkoły od 17.05.2021r.
Informuję, że na zajęcia stacjonarne w szkole będą uczęszczać uczniowie według następującego harmonogramu:
17 maja – klasa 1,2,3,4,5 i 8
18 maja- klasa 1,2,3,4,5i 8
19 maja – klasa 1,2,3,4,5i 7
20 maja- 1,2,3,6 i 7
21 maja- 1,2,3,6 i 7
24 maja – 1,2,3,6 i 7
28 maja – 1,2,3,6 i 7
Uczniowie którzy nie uczestniczą w zajęciach stacjonarnych w szkole mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach zdalnych.
-Podczas dowozów w autobusie obowiązuje zasłanianie ust i nosa (maseczki).
-W szkole podczas przerw w części wspólnej również przebywamy w maseczkach.
-Zasady wejścia i wyjścia z budynku szkoły takie same jak we wrześniu i październiku.
– Przed wejściem do szkoły obowiązkowa dezynfekcja rąk.
Dyrektor Szkoły
Danuta Borowska