KONKURS FOTOGRAFICZNY „KRAJOBRAZ WARTOŚĆ NIEDOCENIONA”

12 Kwiecień 2021 r.
Redaktor: kwasnik
KONKURS FOTOGRAFICZNY  „KRAJOBRAZ WARTOŚĆ NIEDOCENIONA”

Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie przeprowadziła konkurs fotograficzny „Krajobraz – wartość niedoceniona”.

W konkursie uczniowie przesyłali maksymalnie 2 fotografie (w formie elektronicznej).

Cele konkursu były następujące:

– Popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego

czasu,

– Prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej.

-Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni,

– Przebywanie na świeżym powietrzu celem zmniejszenia napięcia i stresu, oddziaływanie przyrody na zdrowie człowieka.

Komisja oceniała prace:

– prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,

– charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi obserwacjami,

– estetykę i efekt wizualny, przejrzystość, techniczna poprawność wykonania.

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych: I – uczniowie klas I-III, II – uczniowie

klas IV-VIII. Fotografie były wykonane indywidualnie i nie mogły być dotąd nigdzie niepublikowane. Jury w składzie – Anna Groszkiewicz, Joanna Banasiak – dokonało oceny prac fotograficznych. Drobne upominki i dyplomy czekają na uczniów po powrocie do szkoły.

Opiekun biblioteki Joanna Banasiak