Podstawowe informacje o szkole

20 Październik 2019 r.
Redaktor:
Podstawowe informacje o szkole

Serdecznie witamy na stronie naszej szkoły

Nasza placówka jest szkołą publiczną, a organem prowadzącym – Gmina Pokrzywnica.

Obecny budynek Szkoły Podstawowej im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie został oddany do użytku w 1963r.

W  bieżącym roku szkolnym do szkoły uczęszcza 166 dzieci, uczących się w 8 oddziałach.

Grono pedagogiczne liczy 25 osób.

Zajęcia lekcyjne trwają od godziny 8.20 do 15.30.

Nasza placówka posiada bogatą i nowoczesną bazę edukacyjną (pracownie: chemiczna, geograficzna, biologiczna, fizyczna, informatyczna) oraz zaplecze sportowe.

W szkole prowadzone są zajęcia umożliwiające rozwój różnych uzdolnień dzieci, a także zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów.

W każdym roku szkolnym wszyscy uczniowie mają okazję wyjazdów na wycieczki krajoznawcze, kulturalne i edukacyjne. W szkole odbywają się apele, akademie okolicznościowe, zabawy, bale i inne ciekawe imprezy szkolne.

Biblioteka szkolna organizuje zajęcia czytelnicze oraz różne formy aktywizowania czytelnictwa: konkursy czytelnicze, wystawy, kiermasze książek, spotkania z pisarzami, wyjazdy do innych bibliotek.