Powiatowy konkurs recytatorski online – „Znane i lubiane zawody”

19 Maj 2021 r.
Redaktor: kwasnik
Powiatowy konkurs recytatorski online – „Znane i lubiane zawody”

Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie przystąpiła do powiatowego konkursu recytatorskiego pt. „Zawody znane i lubiane” organizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Ciechanowie filia w Pułtusku. W konkursie wzięli udział uczniowie klas młodszych oraz klasy IV. Cele konkursu były następujące: kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej, zgodnie z założeniami polityki oświatowej państwa, rozwój zdolności recytatorskich, rozwijanie umiejętności językowych, prezentacja umiejętności artystycznych, nabywanie umiejętności nagrywania i publikowania w Internecie.

Uczestnicy zaprezentowali wiersze, mówiące o zawodach takich, jak: fotograf, cukiernik, kucharz, księgowy, modelka, nauczyciel.  Rekwizyty i stroje, przygotowane przez rodziców i uczniów, nawiązywały do zawodów, o których była mowa w wierszach.

Uczniowie wykazali się dużym talentem recytatorskim, a także aktorskim. Pokazali naprawdę wielką odwagę, talent, wrażliwość, pomysłowość, kreatywność. Stosowali różne ujęcia i kompozycje tła, uatrakcyjniając nagranie recytacji. Gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie. Życzymy dalszych sukcesów oraz zapraszamy do udziału w konkursach w przyszłym roku.

W linku poniżej wyniki konkursu:

http://www.bppultusk.edu.pl/index.php/dzialalnosc/konkursy/810-znane-i-lubiane-zawody-rozstrzygniecie-konkursu-recytatorskiego-maj-2021-r