REKRUTACJA 2023/2024

INFORMACJA
Na podstawie UCHWAŁY NR XXX/227/2018
RADY GMINY POKRZYWNICA
z dnia 16 stycznia 2018r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica.
Udostępniamy wzory wniosków. Wnioski dostępne są również w sekretariacie szkoły.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY I

WNIOSEK o przyjecie do KLASY I spoza obwodu