„Szkoły dla przyrody”

8 Grudzień 2021 r.
Redaktor: kwasnik
„Szkoły dla przyrody”

W dniu 8 grudnia 2021r. odbyła się konferencja Naukowa poświęcona projektowi „Szkoły dla przyrody” zorganizowana przez Publiczna Szkołę Podstawową

nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku oraz Stowarzyszenie „Z Serca” w Pułtusku . W konferencji uczestniczyła Pani Dyrektor Danuta Borowska wraz z nauczycielami.

Tematy Konferencji:

1. Szkoły dla przyrody, czyli jak kształcić kompetencje kluczowe i chronić bogactwo lokalnej przyrody.

2.Wpływ zajęć z zakresu ekologii i ochrony środowiska na świadomość ekologiczną dzieci i rodziców.

3. Innowacje w edukacji – wykorzystanie aplikacji GIS do opracowywania zajęć terenowych w edukacji ekologicznej.

4. Działalność Nadleśnictwa Skrwilno.

5.Edukacja przyrodniczo-leśna na obszarze Nadleśnictwa Pułtusk.

6. Nadbużański Park Krajobrazowy – polska perła różnorodności.

7. Gospodarka odpadami, a ryzyko wystąpienia szkód w środowisku.