„Wśród starych ksiąg i dokumentów”- z wizytą w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy.

W środę 29 stycznia 2020 r. uczennice i uczniowie klasy IV wzięli udział w żywej lekcji historii przeprowadzonej przez Panie: Magdalenę Barbarską i Paulinę Byszewską. Głównym jej celem było praktyczne przygotowanie do budowy drzewa genealogicznego rodziny. W treść zajęć wpisała się prezentacja oraz charakterystyka zasobu Urzędu Stanu Cywilnego: ksiąg metrykalnych [ akta urodzin, małżeństw i zgonów] z lat: 1919-1946 spisywanych własnoręcznie przez administratorów leżących na terenie gminy parafii w: Dzierżeninie i Pokrzywnicy oraz po 1946 roku sporządzanych – zgodnie z wytycznymi prawa- przez urzędników.

Największym zainteresowaniem cieszył się najstarszy zbiór datowany na rok 1919, a także akta z lat 1939 i 1940, na których piętno wybiły działania wojny obronnej 1939 r. oraz pierwsze lata okupacji w okresie II wojny światowej.

Obcowanie ze źródłami „ z pierwszej ręki” wyposażyło uczniów w niezbędną wiedzę umożliwiającą korzystanie z zasobu. Uzmysłowiło, jak wiele umiejętności trzeba, by właściwie odczytać każdy akt. Uwagę, spostrzegawczość, cierpliwość oraz znajomość języków obcych wszyscy jednomyślnie uznali za niezbędne w pracy z tego typu dokumentami.  Tym większy podziw budziły profesjonalizm i rzetelność przekazu prowadzących, za które jesteśmy wdzięczni.

Za życzliwe przyjęcie, empatię i pomoc w organizacji zajęć dziękujemy Panu Tadeuszowi Jakubiakowi- sekretarzowi Urzędu Gminy w Pokrzywnicy.

Uczennice i uczniowie klasy IV wraz z opiekunami i dyrektor szkoły.